Pielęgniarka Środowiskowa


Idź do treści

Pielegniarka srodowiskowa

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna to pielęgniarka pracująca w podstawowej opiece zdrowotnej, wypełniająca funkcje pielęgniarskie wobec rodziny i jej członków, społeczności lokalnej, w środowisku ich zamieszkania, w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności. Zgodnie ze specyfiką miejsca świadczenia usług, pielęgniarka środowiskowa/ rodzinna podejmuje działania z zakresu:

* promocji zdrowia
* profilaktyki chorób
* świadczeń pielęgnacyjnych
* świadczeń leczniczych
* świadczeń diagnostycznych
* świadczeń rehabilitacyjnych.

Pielęgniarka środowiskowa / rodzinna realizuje kompleksową opiekę nad jednostką, rodziną i populacją lokalną w zakresie zgodnym z jej przygotowaniem zawodowym, obejmującym ocenę stanu zdrowia i działania pielęgniarskie:

* nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku
* nad dziećmi od 6 tygodnia życia - zdrowymi i chorymi ( w przypadku braku położnej środowiskowej/rodzinnej sprawuje opiekę nad położnicą i noworodkiem)
* nad osobami niepełnosprawnymi
* nad osobami w stanie terminalnym.

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna współpracuje z innymi świadczeniodawcami :

* lekarzem rodzinnym
* lekarzem pediatrą, internistą
* lekarzami poradni specjalistycznych
* pielęgniarką środowiskową w środowisku nauczania i wychowania,
* położną
oraz:
* pracownikiem socjalnym
* innymi podmiotami w zależności od potrzeb podopiecznych.

Wykaz świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarkę środowiskową/rodzinną

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna realizuje świadczenia w zakresie:
1. świadczeń zapobiegawczych
2. świadczeń diagnostycznych
3. świadczeń terapeutyczno-leczniczych
4. świadczeń rehabilitacyjnych
5. świadczeń pielęgnacyjno-higienicznych
6. świadczeń socjalno-bytowych


Powrót do treści | Wróć do menu głównego